Történet

    A Marosi Református Egyházmegye a Szent István-i alapítású Marosi Alesperesség helyén alakult ki, már a reformáció századában. Azóta több mint ötödfél évszázad telt el, sokféle területi változás és változtatás után él, működik Erdély szívében.
    Az egyházmegye első, ismert esperese, Göcsi Máté 1585-ig erdélyi református püspök is volt. Az elmúlt századok alatt esperesi tisztséget betöltő lelkipásztorok közül 39-nek ismerjük a nevét.  Közülük 19-en Marosvásárhelyen szolgáltak, és négyen - Göcsi Máté, Veresmarti Gáspár, Borosnyai Lukács János és Csiha Kálmán - püspöki tisztséget is viseltek.
  A hajdani három magyar vármegye és egy székely szék településeiből kialakult mai Marosi Református Egyházmegye magától értetődően, sokarcú és színes vallásos világot zár magába. Nemcsak a különböző régiók hagyományai, szokásai teszik színessé, hanem a mára megváltozott gyülekezeti lélekszámok is nagyon eltérőek. A száz lélek alatti Oláhdellőtől a négyezer lelkes nagyvárosi gyülekezetig majd mindenféle nagyságú egyházközség tartozik az egyházmegyéhez: apadó Nyárád mentiek, románosodó Maros mentiek és felduzzadt város mellettiek. Ezek, a korunk felgyorsulását jelző változások és a gyülekezetek sokszínűsége együtt teremtettek új kihívásokat és új lehetőségeket is az egyház és az egyházmegye számára.