2013. január 3., csütörtök

Beiktatták a Marosi Egyházmegye esperesét

Meghitt és bensőséges ünnepély keretében december 28-án délután beiktatták tisztségébe Lőrincz Jánost, a Marosi Református Egyházmegye esperesét, aki a kövesdombi református gyülekezet lelkésze. 
Az egyházmegye főjegyzői tisztségét Czirmay Levente marosludasi lelkész tölti be, míg az aljegyző Berekméri Melinda, a cserealji gyülekezet lelkésze lett. Az egyházmegye főgondnoka Bende Sándor, gondnoka Szabó István. Az egyházmegye új tisztségviselői esküben tettek fogadalmat, hogy hittel és odaadással szolgálják az egyházmegyét és annak híveit az elkövetkező hatéves mandátum idején.
Az igehirdetések rendjén elsőként Jakab István, a Maros-Mezőségi Egyházmegye újonnan beiktatott esperese szolgált, aki hangsúlyozta, hogy az egyházmegyék új vezetősége számára most jött el az idő a kibontakozásra, hogy az Istentől kapott megbízatást kiteljesítsék – mondta. Lőrincz János beiktatása előtt azt hangsúlyozta, hogy csak olyan útra érdemes lépni, amire Isten vezet. – Ő vezethet ki bennünket a hitetlenségből, az anyagiasságból, s irányíthat bennünket országa felé. Az egyházi vezetés soha nem volt könnyű feladat. Ezzel a feladattal kell most szembenézni. Annak tudatában, hogy Isten csak olyan feladattal bíz meg, amire alkalmasnak talál s amire bölcsességgel ruház fel, vállalom a munkát. A tisztségviselők döntései hatással vannak a családra, a gyülekezetre és az egyházmegye gyülekezeteire. A saját érdek ne legyen fontosabb, mint a közösségi érdek! Komolyan kell venni, amit az ige mond! Bátorításra van szükségünk, amit Istentől és gyülekezeteinktől kaphatunk meg – mondta.
Az ünnepség az eskütétellel folytatódott, sorra az esperes és az új tisztségviselők is elmondták az Istennek és az egyháznak tett fogadalmat.
A köszöntések rendjén Lőrincz István alsóvárosi református lelkész, az esperes öccse mondott beszédet és szavalta el Arany János Ráchel siralma című költeményét. Bende Sándor főgondnok kifejtette, hogy hálás szívvel vesz részt a beiktatáson, mert egy új szakasz kezdődik az egyházmegye életében, s új lendülettel kell hozzálátni a munkához, annak ellenére, hogy kerületi döntés alapján nagy csonkítás történt az egyházmegyénél. Beszédet mondott Nagy Sándor, a Maros-Mezőségi Egyházmegye főgondnoka és Fekete Attila, a kövesdombi gyülekezet főgondnoka is.
Az ünnepség záróakkordjaként fellépett a gyülekezet kórusa és ifjúsági zenekara. 
                                                                                                                       (Mezey Sarolta, Népújság)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése